Toruńskie TBS Sp. z o.o. [tel. 56 653-81-10]

Nabór ofert na najem garaży - ul. Szczecińska

Toruń, dnia 27.04.2017 r.

O G Ł O S Z E N I E

Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
z siedzibą w Toruniu przy ul. Czarlińskiego 16
Tel. - 56 653 81 10; Fax. – 56 653 81 12
Adres internetowy: www.ttbs.pl e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

ogłasza nabór ofert na najem garaży:

  • nr 6  w budynku  przy ul. Szczecińskiej 17
  • nr 7  w budynku  przy ul. Szczecińskiej 17

Cena minimalna netto 110,00 zł / brutto 135,30 zł za garaż

Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystym opakowaniu.
Ofertę należy składać w sekretariacie Toruńskiego TBS Sp. z o.o. przy ul. Czarlińskiego 16 w Toruniu.
Na opakowaniu należy umieścić napis: „Nabór ofert na najem garażu w bud. przy ul. Szczecińskiej w Toruniu"

Termin składania ofert – 09.05.2017 r.  godz. 1000

Otwarcie złożonych ofert jest jawne i nastąpi w dniu 09.05.2017 r. o godz. 1015 w sali konferencyjnej przy ul. Czarlińskiego 16.
Informacji w sprawie wynajęcia garażu udziela p. Małgorzata Duda tel. 56 4713202    w godz. 1000 - 1400.

REGULAMIN OFERTOWY

1. Oferty będą klasyfikowane w następujący sposób:

  • w  pierwszej kolejności decyduje proponowana cena najmu,
  • w  przypadku złożenia przynajmniej dwóch ofert z tą samą ceną decydować będzie kolejność złożenia ofert w sekretariacie Toruńskiego TBS Sp. z o.o.

2.   Oferent ma prawo złożenia tylko jednej oferty na najem jednego garażu.

3.  W pierwszej kolejności będą brane pod uwagę oferty osób posiadających prawa najmu  do najmu mieszkania przy ul. Szczecińskiej 15,17,19.
4.  Oferent, który wygra nabór ofert będzie zobowiązany do dokonania wpłaty kaucji w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wynikach naboru na garaże w wysokości zadeklarowanej- jednomiesięcznej stawki czynszu przed podpisaniem umowy. Po upływie tego terminu uznaje się, że oferent zrezygnował z prawa do najmu garażu.

 

 

 

Godziny otwarcia Spółki w dniu 02.05.2017

Uprzejmie informujemy, że w dniu 02.05.2017 r. Toruńskie TBS Sp. z o. o. otwarte będzie w godzinach od 10:00 do 15:00. Dotyczy to siedziby Spółki na ul. Czarlińskiego 16, jak również biur administracji na O/M JAR oraz na O/M SOLANKI.

 

Życzenia wielkanocne

Spokojnych i radosnych Świąt Wielkiej Nocy,

spędzonych w gronie najbliższych osób,

a także zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w dalszej pracy

życzą

Zarząd i Pracownicy Toruńskiego TBS Sp. z o. o.

 

Poprawiony (piątek, 14 kwietnia 2017 08:49)

 

Terminy dokonywania zmian w lokalach w budynku przy ul. Hubego 4

Informujemy, że osoby, które podpisały umowę o partycypację na mieszkania w budynku przy ul. Hubego 4, oraz wpłaciły całość partycypacji, mają możliwość wprowadzania zmian w lokalu.

W związku z realizacją budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego B3 wykonawca informuje, że zmiany i rezygnacje najemców w zakresie:

1) ścian działowych oraz wewnętrznych instalacji przyjmowane będą do 30.06.2017 r.

2) wyposażenia wewnętrznego mieszkań przyjmowane będą do 30.10.2017 r.

Prosimy o przestrzeganie powyższych terminów. Wszelkie informacje w ww. zakresie uzyskać można u p. Luizy Wajs, tel. (56) 653-81-18.

Poprawiony (wtorek, 11 kwietnia 2017 11:02)

 

ZAPROSZENIE Do złożenia oferty cenowej na udzielenie długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 3.234.000,00zł

Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na: „Udzielenie długoterminowego kredytu złotowego na finansowanie inwestycji „Budowa dwóch  budynków mieszkalnych wielorodzinnych z sieciami i przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu w Toruniu przy ul. Poznańskiej 294F i 294G”.

Treść zaproszenia można znaleźć TUTAJ.

 

Piszą o nas

Miło nam poinformować, że o działalności Toruńskiego TBS Sp. z o. o. ukazał się artykuł na portalu magazynu „Forum Biznesu”. Z materiałem można zapoznać się TU

Poprawiony (poniedziałek, 10 kwietnia 2017 12:28)

 

INWESTYCJA ROKU

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Toruńskie TBS Spółka z o.o. bierze udział w konkursie INWESTYCJA ROKU, który jest organizowany przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami.

Do konkursu zgłosiliśmy kompleks budynków na O/M JAR – pięć budynków w malowniczej okolicy otoczonej lasem.

Wysoki standard wykończenia i hala garażowa w każdym obiekcie sprawiają, że warto tam zamieszkać.

 

Prosimy o wsparcie – głosować można przez Internet, klikając w poniższy link:

 

http://inwestycjaroku.pl/uczestnicy/58/budynki-wielorodzinne-jar-etap-i-i-ii

 

Głosować można do 30.04.2017 r., raz dziennie.

KAŻDY GŁOS SIĘ LICZY!

Serdecznie dziękujemy za pomoc!

 

Nabór ofert na wynajem garaży - ul. Szczecińska 17

Toruń, dnia 10.04.2017 r.

O G Ł O S Z E N I E

Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
z siedzibą w Toruniu przy ul. Czarlińskiego 16
Tel. - 56 653 81 10; Fax. – 56 653 81 12
Adres internetowy: www.ttbs.pl e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

ogłasza nabór ofert na najem garaży:

  • nr 6  w budynku  przy ul. Szczecińskiej 17
  • nr 7  w budynku  przy ul. Szczecińskiej 17

Cena minimalna netto 120,00 zł / brutto 147,60 zł za garaż

Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystym opakowaniu.
Ofertę należy składać w sekretariacie Toruńskiego TBS Sp. z o.o. przy ul. Czarlińskiego 16 w Toruniu.
Na opakowaniu należy umieścić napis: „Nabór ofert na najem garażu w bud. przy ul. Szczecińskiej w Toruniu"

Termin składania ofert – 24.04.2017 r. godz. 900

Otwarcie złożonych ofert jest jawne i nastąpi w dniu 24.04.2017 r. o godz. 915 w sali konferencyjnej przy ul. Czarlińskiego 16.
Informacji w sprawie wynajęcia garażu udziela p. Małgorzata Duda tel. 56 4713202    w godz. 1000 - 1400.

REGULAMIN OFERTOWY

1. Oferty będą klasyfikowane w następujący sposób:

  • w  pierwszej kolejności decyduje proponowana cena najmu,
  • w  przypadku złożenia przynajmniej dwóch ofert z tą samą ceną decydować będzie kolejność złożenia ofert w sekretariacie Toruńskiego TBS Sp. z o.o.

2.   Oferent ma prawo złożenia tylko jednej oferty na najem jednego garażu.

3.  W pierwszej kolejności będą brane pod uwagę oferty osób posiadających prawa najmu  do najmu mieszkania przy ul. Szczecińskiej 15,17,19.
4.  Oferent, który wygra nabór ofert będzie zobowiązany do dokonania wpłaty kaucji w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wynikach naboru na garaże w wysokości zadeklarowanej- jednomiesięcznej stawki czynszu przed podpisaniem umowy. Po upływie tego terminu uznaje się, że oferent zrezygnował z prawa do najmu garażu.

 

 

 

Uwaga! Ważne informacje dla osób chcących nabyć prawo do umowy o partycypację w drodze cesji

Szanowni Państwo!

W związku z pojawiającymi się coraz częściej nieprawidłowościami, Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Toruniu uprzejmie informuje, że wszystkie mieszkania w jej zasobach są własnością Spółki. Partycypacja w kosztach budowy lokalu nie stanowi więc nabycia prawa własności a jedynie daje prawo do podpisania umowy najmu przez partycypanta lub osoby przez niego wskazane (w zależności od lokalizacji budynku i terminu jego oddania do użytkowania).

Toruńskie TBS Sp. z o. o. może odmówić podpisania umowy najmu w przypadku, gdy najemca wraz z rodziną nie spełni łącznie dwóch niezbędnych warunków do podpisania takiej umowy:

1)       brak tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego w Toruniu oraz

2)       kryterium dochodowe. TABELA DOCHODOWA ZA 2016 ROK.

Cesja może być uznana za nieważną, gdy przy sporządzeniu tego dokumentu pojawią się istotne wady faktyczne i prawne. Planując nabycie praw do umowy o partycypację w drodze cesji należy uprzednio sprawdzić:

1)       czy umowa o partycypację jest ważna, obowiązująca i nie jest w okresie wypowiedzenia;

2)        jaka jest kwota wpłaconej partycypacji, ze względu na fakt, iż tylko ta kwota będzie zwrócona nowemu partycypantowi, z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie szczegółowych przepisów prawa i tylko w przypadku zdania mieszkania do Toruńskiego TBS Sp. z o. o. w Toruniu;

3)       Jaka jest wysokość obowiązującej z tytułu zawarcia umowy najmu kwoty kaucji – każdy nowy najemca jest zobowiązany do wpłaty 12-krotności czynszu na poczet kaucji zabezpieczającej ewentualne roszczenia właściciela, której wpłata musi zostać uiszczona przed podpisaniem umowy o najem;

4)       czy mieszkanie nie jest zadłużone – informację tą można uzyskać w siedzibie Spółki w obecności dotychczasowego najemcy;

5)       czy nowy potencjalny najemca spełnia łącznie dwa warunki.

Tym samym Toruńskie Towarzystwo Budownictwo Społecznego Spółka z o.o. w Toruniu uprzejmie informuje, iż żądanie dodatkowej kwoty tzw. odstępnego nie ma prawnego uzasadnienia. Poprzedni najemca może (za okazaniem dokumentów zakupu) porozumieć się w zakresie zwrotu nakładów poniesionych na podwyższenie standardu lokalu lub jego wyposażenia. Toruńskie TBS Sp. z o. o. w Toruniu oddaje mieszkania w stanie wykończonym, a wszelkie nakłady poniesione przez najemców na zwiększenie standardu są dokonywane na ich ryzyko i nie podlegają zwrotowi przez Spółkę.

Zwracamy uwagę na obowiązujący regulamin, zgodnie z którym najemca rezygnując z najmu jest zobowiązany do odnowienia lokalu, a w niektórych przypadkach także do doprowadzenia lokalu do stanu pierwotnego (np. odtworzenie ściany czy części instalacji elektrycznej) i rozliczenia się z Toruńskim TBS Sp. z o. o. z wszelkich zobowiązań wynikających z umowy najmu.

W celu uniknięcia ewentualnych błędów lub konsekwencji prawnych przy sporządzaniu dokumentu cesji praw wynikających z umowy o partycypację, zachęcamy do konsultacji z pracownikami naszej Spółki a także do zawarcia umowy w obecności współpracującego ze Spółką notariusza (którego dane udzielane są indywidualnie zainteresowanym osobom).

W razie wszelkich ewentualnych wątpliwości pracownicy Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Toruniu będą służyć Państwu niezbędną pomocą.

Z poważaniem

 

Beata Żółtowska

-Prezes Zarządu-

 

Nowa inicjatywa "Kamienica Inicjatyw"

Zapraszamy do zapoznania się z nową inicjatywą dla seniorów, rodzin wielodzietnych i integracji międzypokoleniowej.

W styczniu 2017 Fundacja Archipelag Inicjatyw rozpoczęła projekt "Kamienica Inicjatyw" przy ul. Kopernika 22.

Szczegóły nt. działalności Kamienicy Inicjatyw można znaleźć tutaj.

Poprawiony (czwartek, 23 marca 2017 06:56)

 

Informujemy o zmianie regulaminów

Informujemy, że w dniu 01.02.2017 r. weszły w życie zmienione regulaminy:

Regulamin najemcy,

Regulamin porządku domowego,

Regulamin naliczania kosztów C.O. oraz C.W.

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.

Poprawiony (poniedziałek, 06 lutego 2017 12:18)

 
Posiadamy ISO 9001
isoqar.png
jakosc_roku.jpg
Zamieszkasz z nami?
Czy chcesz wynająć u nas mieszkanie wpłacając 30% partycypacji?
 
Statystyki odwiedzin
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj10
mod_vvisit_counterWczoraj90
mod_vvisit_counterTen tydzień364
mod_vvisit_counterAktualny miesiąc706
mod_vvisit_counterWszystkie706074

Aktualnie online: 1
Twoje IP: 54.226.58.177
,